Bạc Biển

Bạc Biển thuộc họ Vòi voi - Boraginaceae. Dân gian miền biển Khánh Hoà và một số vùng khác thường lấy lá làm thuốc trị nọc rắn biển cắn...
Xem Thêm