Bạch Cập

Bạch Cập có vị đắng, tính bình, quy vào kinh Phế. Có tác dụng hỗ trợ bổ phế, sinh cơ, hóa ứ, cầm máu, dùng trong những trường hợp thổ máu, máu cam...
Xem Thêm