Áp Cước Bản Thảo

Áp Cước Bản Thảo có tác dụng hỗ trợ điều trị Trị phổi có đờm, phổi sưng có mủ ( áp xe phổi ), tiểu buốt, tiểu gắt ( lâm chứng ), răng đau do phong h...
Xem Thêm