Duyên Hồ Sách

Duyên Hồ Sách có tính ôn, vị hơi cay, hơi đắng, không độc vào kinh phế, can và tỳ. có tính chất hoạt huyết, tán ứ, lợi khí, giảm đau...
Xem Thêm