Cát Cánh Hỗ Trợ Điều Trị Ho Tiêu Đờm

Cát Cánh Hỗ Trợ Điều Trị Ho Tiêu Đờm, có tác dụng tuyên phế, khứ đàm, lợi yết, bài nùng, khai thông phế khí. Chữa chứng ho nhiều đờm...
Xem Thêm