Xuyên Tâm Liên Giúp Thanh Phế

Xuyên tâm liên còn có tên khác khổ đởm thảo, nhất kiến hỷ. Đây là loại cây nhỏ sống 1 - 2 năm, mọc thẳng đứng, có thể cao đến 1m. Thân vuông, phân nhánh...
Xem Thêm