Bách Nhật

Bách Nhật còn gọi là Cúc Bách Nhật có vị ngọt, hơi chát, tính bình. Có tác dụng thanh can tán kết, minh mục, chỉ khái định suyễn, khí suyễn khái thấu...
Xem Thêm