Bạch Cổ Đinh

Bạch Cổ Đinh còn gọi là Ða Quả Tán Phòng có tác dụng làm thuốc chữa vết độc do rắn cắn và các loài bò sát khác cắn. Lá giã ra đắp trị nhọt và sưng v...
Xem Thêm