Âm Hương

Âm Hương vị cay, tính ấm, có mùi thơm có tác dụng Khu phong, tán hàn, ôn trung, chỉ thống, chỉ huyết. Trị bụng đau, tiêu chảy, dạ dầy đau do hàn...
Xem Thêm