A Giao

A Giao ( Colla asini, Gelatinium Asini, Gelatina nugra) là keo chế từ da con lừa ( Equus asinus L.) thuộc ngành động vật có xương sống ( Vertebrata)...
Xem Thêm