Cách Ngâm Rượu Dâm Dương Hoắc

Cách Ngâm Rượu Dâm Dương Hoắc; Dâm dương hoắc có vị cay, tính ôn, đi vào hai kinh (can và thận), có tác dụng bổ can thận, mạnh gân cốt…
Xem Tiếp