Ba Kích Hỗ Trợ Tăng Cường Sinh Lý

Ba Kích Hỗ Trợ Tăng Cường Sinh Lý, ba kích có vị cay, chát, ngọt, tính ôn, vào kinh thận. Có tác dụng ấm thận, tráng dương, khỏe gân cốt...
Xem Tiếp